આયન સ્પટર કોટર એસબીસી -12

  • Ion Sputter coater, SBC-12, Target available for Au, Ag, Cu, Al

    આયન સ્પટર કોટર, SBC-12, Au, Ag, Cu, Al માટે ઉપલબ્ધ લક્ષ્ય

    KYKY TECHNOLOGY CO., LTD., ની સ્થાપના 1958 માં કરવામાં આવી હતી, જે ચીનમાં વેક્યુમ ટેકનોલોજી અને ઇલેક્ટ્રોન ઓપ્ટિક્સના પ્રણેતા હતા. છેલ્લા 60 વર્ષોમાં, KYKY સમગ્ર વિશ્વમાં ગ્રાહકોને વ્યાપક વેક્યુમ સોલ્યુશન્સ આપવા માટે સમર્પિત છે.